Uroloska sekcija - Kongres
Уролошка секција - Симпозијум ''Интердисциплинарно лечење уролошких обољења''
 • Место: Борско језеро
 • Време: 13/09/2019,
 • Акредитовано под бројем: А-1-2198/19, са 6 бодова слушаоци, за лекаре и медицинске сестре и техничаре
Уролошка секција
 • Место: Свечана сала Универзитета у Нишу
 • Време: 07/12/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2897/18 за лекаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Уролошка секција
 • Место: Сала Народног позоришта, Лесковац
 • Време: 08/06/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-917/18 за лекаре и здравствене техничаре . Учесници 5 бодова
Уролошка секција
 • Место: Свечана сала Универзитета у Нишу
 • Време: 29/03/2018, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-919/18 за лекаре и медицинске техничаре

страна 1 од 1