Уролошка секција
 • Место: Народно позориште, Лесковац
 • Време: 03/09/2021 са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1156/21 за лекаре, фармацеуте и здравствене техничаре са 5 бодова за учеснике
 • https://urologyweek.org/events/

Уролошка секција - Међународни симпозијум ''Нове минимално инвазивне терапије за БПХ/ЛУТС''
 • Место: Webinar
 • Време: 25/02/2021 у 16 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1505/20 са 6 бодова за лекаре, мед. сестре и техничаре
 • Програм симпозијума можете пратити 25.02. 2021.од 16.00 преко линка:
  sld-urology-virtual.smarttravelpco4.rs
  Приступна шифра: Urology2021

страна 1 од 1