Uroloska sekcija - Kongres

Уролошка секција СЛД
Место: Свечана сала Универзитета у Нишу
Време: 29/03/2018, са почетком у 11 часова
Акредитовано под бројем: А-1-919/18 за лекаре и медицинске техничаре

Преузми обавештење
Уролошка секција
  • Место: Свечана сала Универзитета у Нишу
  • Време: 07/12/2018, у 11 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2897/18 за лекаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Уролошка секција
  • Место: Сала Народног позоришта, Лесковац
  • Време: 08/06/2018, у 11 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-917/18 за лекаре и здравствене техничаре . Учесници 5 бодова
Уролошка секција
  • Место: Свечана сала Универзитета у Нишу
  • Време: 29/03/2018, са почетком у 11 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-919/18 за лекаре и медицинске техничаре

страна 1 од 1